Mängime lugemist ja kirjutamist

1.02.2020

Anname lastele võimaluse oma mõtteid loovalt väljendada ning kirjutamist harjutada!

Kõik vihiku lehed on välja rebitavad, mis annab põneva võimaluse erinevate mängude korraldamiseks.